Lightarian Angellinks

Wat is Lightarian ?
Hiermee wordt een individu aangeduid, dat licht (etherische) energieën gebruikt met als doel: zelfbekrachtiging, reiniging, healing, activatie en manifestatie.
Een Lighterian is bewust betrokken bij het proces van innerlijke ontwikkeling. Hij/zij past deze spirituele principes toegewijd toe in zijn/haar leven.
Door de eigen trilling te verhogen en bewust te werken aan de spirituele ontwikkeling kan een grotere bijdrage geleverd worden aan het transformatieproces van de mensheid.

 

Licht is de altijd aanwezige etherische energie die zich manifesteert in alle vormen en structuren die wij ervaren.
Alles is opgebouwd uit trillingen (licht, etherische energie). Ook het fysieke, zoals ons lichaam. Deze kijk op licht stelt ons in staat, om beter te begrijpen dat het niveau waarop ons fysieke lichaam en subtiele lichamen veranderen en evolueren gebaseerd is op het werk dat we doen ten behoeve van zelfbekrachtiging, reiniging, heling, activatie en manifestatie.

 

Lightarian gaat uit van het bestaan van het grote Celestijnse Plan, een goddelijk plan, ter ondersteuning van de wereldwijde, menselijke transformatie.

Als onderdeel van dit plan, zijn bepaalde energetische (etherische) aspecten van vier van de Verheven Meesters nl. El Morya, Buddha, Sananda en St. Germain, als ook van de Verheffings-Meester Maitreya. naar voren gekomen.
Gezamenlijk bieden zij de mensheid manieren om de vijf spirituele processen - zelfbekrachtiging, reiniging, heling, activatie en manifestatie - te verbeteren.
Zij zijn de inspiratie geweest voor de unieke Lightarian Ray Modaliteiten en Lightarian Technologieën die zich richten op deze vijf processen.


De 5 Lightarian Angellinks maken blijvende energetische verbindingen tussen jou en elk van de 5 leden van een engelengroep. Deze noemen we het A-Team

 

Dit team bestaat uit een Serafijn en 4 Aartsengelen. Te weten: Aartsengel Michaël, Rafaël, Uriël en Gabriël.
Deze vijf engenwezens zullen innerlijk en krachtig werken met hen die de Angellink initiaties hebben ontvangen.

Door middel van de Angellinks concentreren zij zich op jou om je te helpen met het ontwikkelen van jouw pure engelen kwaliteiten: onvoorwaardelijke liefde, niet oordelend, moed, schoonheid en vreugde in je leven.

Naast het versterken van deze belangrijkste eigenschappen, zal ieder engelenwezen op verschillende manieren een gids voor je zijn. Ze zullen je bijstaan in je zoektocht binnen het engelenrijk, je bijstaan in je Goddelijke heling, "je pad verlichtend" naar de toekomst, je creatieve vaardigheden stimuleren en je verbinding met het etherische doeltreffender maken.

Door deze blijvende verbinding tussen jou en het A-team, zullen ze je inspiratie en ondersteuning geven. Ze zullen je helpen om je pure kwaliteiten te belichamen en te ontwikkelen, door alles fases van je leven.

 

Serafijn Rose Aura Angel link:
Onvoorwaardelijke liefde.
Vanuit het allerhoogste niveau van het engelenrijk, genoemd de Serafijnen, is er een Serafijn, genaamd Aura Rose naar voren gekomen, om de pure engeleneigenschap van onvoorwaardelijke liefde voor de mensheid te verspreiden.
Via haar Angellink verbinding met jou wordt er een "engelenzaadje van onvoorwaardelijke liefde in je hart geplant, volledig uitstralend door je energievelden en door alle lagen van je ervaringen.
Later zal Rose Aura blijven werken in je "etherische achtergrond" . Als een engelengids helpt zij je bij alle zaken die je hart aangaan. Vooral met het uitbreiden van onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen. De Serafijn Rose Aura Angellink: is een opstapje voor onze doorgang naar het energetische niveau van de Aartsengelen en is een voorwaarde om verdere Angellinks te kunnen ontvangen.
Als je de Serafijn Rose Aura hebt ontvangen is de energetische weg geopend naar je verbinding met de andere 4 Angellinks die je zullen omgeven met aanvullende kwaliteiten tijdens alle energetische dagen die nog gaan komen.

 

Aartsengel Michaël link:
Deze is geconcentreerd op het thema Niet Oordelen. Verder helpt hij je succesvol je weg te vinden in de etherische rijken (door telepathie, channelen, bewuste etherische reizen, ed.) Aartsengel Michaël was de eerste Aartsengel die naar voren kwam, om zijn angellink aan te bieden. Een symbolische voorstelling van de zuiverste energieën van het kruinchakra, waardoor Michaël wil doordringen naar de menselijke energievelden is de halo. In dit geval een halo van unieke mentale schoonheid welke je zal helpen om niet-oordelend door je leven te gaan. Het zal je ook herinneren aan de verbinding van Michaël met jou als je engelen gids door het etherische rijk.

 

Aartsengel Raphaël link:
Aartsengel Raphaël is naar voren gekomen om ons bewust te laten worden van engelachtige moed en Goddelijke heling. We noemen hem "de Verlichter" . Hij geeft je een toorts van engelenlicht om je pad te verlichten gedurende je leven. Met Raphaëls assistentie, zal je in staat zijn om effectiever de problemen en uitdagingen aan te gaan die op je pad komen. Ook zie je duidelijker de mogelijkheden en de spirituele beloningen die in het verschiet liggen. Doordat je beter je pad kunt verlichten, zal het makkelijker zijn om open te staan voor het gevoel van engelachtige moed. Raphaël zal je ook steunen in je helingsproces, hij staat bekend als de Goddelijke heler en door deze link zal hij je helpen de Goddelijke heler in jezelf te vinden.

 

Aartsengel Uriël link:
Aartsengel Uriël is naar voren gekomen om je bewust te laten worden van engelachtige schoonheid. Deze zal je toestaan om zowel je vrouwelijke als mannelijke schoonheid te ervaren. Hij stimuleert je talenten voor creatieve expressie en verhoogt je creatieve mogelijkheden en artistieke inspiraties. Voor deze angellink hebben we een hartvormige cadeau box als symbool gekregen, welke etherisch geïnstalleerd wordt in het hartgebied. Het hart is een belangrijke poort voor de stroom van schoonheid en creativiteit, zowel van binnen als van buiten. Dus figuurlijk gezien is deze engelachtige cadeau box in je hart, de plaats waar je Uriëls energieën van schoonheid, waardering en creatieve expressie zal bewaren.

 

Aartsengel Gabriël link:
Aartsengel Gabriël heeft zich geconcentreerd op vreugde en communicatie. Hij leert ons om tijd te nemen voor de pleziertjes van het bestaan, die overvloedig aanwezig zijn, te ervaren en te herkennen. Hij kan je helpen om "dat wat je hart laat zingen" te vinden. Hij geeft je inspiratie en Goddelijke innerlijke kracht op momenten waarop het allemaal wat minder gaat. Gabriël staat bekend als de grote communicator van het Goddelijke. Hij is uitermate geschikt om te helpen bij je innerlijke communicatie, om je "weten" en intuïtie te ontwikkelen. Ook geeft hij praktische steun bij effectieve communicatie in je dagelijks leven. In zijn rol als communicator dient Gabriël als boodschapper en voorbode van goed nieuws en informatie. Hij is naar voren gekomen om speciale nieuwe energieën die beginnen te stromen in ons energie systeem aan te kondigen en ons voor te bereiden op onze spirituele evolutie.

 

Per inwijding vraag ik een bedrag van 50 euro.

 

Maak je een afspraak voor alle 5 de inwijdingen dan betaal je 200 euro in totaal.
Dit is inclusief Nederlands handboek, certificaat en inschrijving.

De Nederlandstalige handleiding wordt na betaling naar jou toe gestuurd met de gewone post en niet als PDF-bestand.

 

Om deze Lightarian Angel Link door te kunnen geven aan anderen is het nodig dat geregistreerd wordt bij het Lightarian Institute for Global Human Transformation. Zij geven je registratie door aan de Nederlandse vertegenwoordiger John van Eekelen.
Zodra hij jouw registratie heeft ontvangen kun jij de manuals voor jouw cliënten via hem bestellen.

 

Klik hier voor het maken van een afspraak