Akashic Records

 

Andere benamingen voor deze records zijn:
Het Grote Levensboek, de Kosmische Ziel, Collectieve Bewustzijn, Collectief Onderbewuste of Soul Records.

 

De records zijn de toegang tot de kennis van verleden, heden en toekomst.

 

Je kan het je voorstellen als een boek, een stapel papieren of een boekenkast. Het is een opslagplaats van alle gedachten, woorden en daden van de mensheid.

 

In deze verzamelplaats vindt je ook jouw persoonlijke Records. Deze kan en mag je inkijken. Geeft iemands Hogere Zelf je toestemming dan kan je ook toegang krijgen tot de records van deze persoon. Dit wordt Record Reading genoemd.

Methodes die gebruikt kunnen worden voor reading zijn o.a. trance, meditatie, crystal reading en droomstaat.

 

In de handleiding worden de methodes omschreven.

 

Enkele redenen om de Akashic Records te lezen:
Nieuwsgierigheid.
De Waarheid zoeken
Welke invloeden hebben vorige levens op het huidige leven.
Regressie, het verleden bezoeken
Voorspellen van toekomstige gebeurtenissen.
Hulpmiddel bij het maken van moeilijke keuzes
Vragen omtrent Gidsen begeleiding.
Wat zijn de oorzaken van fysieke, mentale, emotionele problemen
Duidelijkheid krijgen over levensdoel, planning.

Wat zijn de voordelen als je een lezing houdt:
Moeilijke levens situaties kunnen makkelijker worden vergeven en aanvaard.
Het lezen van je eigen Records geeft wijsheid, inzicht, begrip en vergeving.

 

Deze inwijding kost 30 euro. Dit is inclusief nederlandse handleiding en certificaat per mail

 

Ontvang je de inwijding liever in een Engelenbol van Licht dan zijn de kosten 12,50.

Zowel de handleiding als het certificaat ontvang je per mail.

Weet je niet hoe je in een inwijding kan ophalen, geen probleem. Gewoon even laten weten en je ontvangt hiervoor gratis een handleiding.

 

Klik hier voor het maken van een afspraak